Ambitieus klimaatplan treedt in werking

21 Maart 2023

Ambitieus klimaatplan treedt in werking

Ons klimaatplan is unaniem gestemd op de gemeenteraad. Na een lange voorbereiding en participatietraject is het klimaatplan (adaptatie en mitigatie) helemaal klaar, vooral ook effectief uitvoerbaar. We keken naar maatregelen die niet raken aan het comfort, die een zo groot mogelijke impact hebben en economisch nuttig zijn.
Het lokaal bestuur streeft ernaar dat we allemaal samen tegen 2030 maar liefst 40% minder CO2 uitstoten dan in het referentiejaar 2011. Iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen: gezinnen, bedrijven en ook wij als lokaal bestuur. Meer informatie vind je hier.