De mensen van Groen

Groen Nazareth

Willem Deleu

Voorzitter en Lid Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Ann Germonpré

Secretaris en penningmeester

Dirk Vos

Derde schepen