Groen Nazareth-Eke is zoveel meer dan groen. Groen Nazareth-Eke, dat is open en schone ruimte creëren, kiezen voor slimme mobiliteit, ijveren voor burgerparticipatie en werk maken van ontmoeting op alle niveaus. Die zaken zijn onlosmakelijk verbonden voor ons. Het zijn dan ook meteen de speerpunten in ons verhaal.


Ruimte voor Nazareth-Eke

Open ruimte is van levensbelang voor onze gemeente én haar inwoners. Die open ruimte bewaren en beschermen is één van onze speerpunten voor de komende bestuursperiode.

Daarom werken we aan volgende maatregelen: 

  1. Leefbare buitengebieden met een groenblauw netwerk
  2. We creëren toegankelijke groene ruimtes voor rust en ontspanning
  3. We werken aan dynamische dorpskernen die we kwaliteitsvol verdichten. Rekening houdend met het bestaande weefsel, landschap én de levenskwaliteit.


Vlotter Nazareth-Eke

In Nazareth-Eke kiezen we met het gemeentebestuur volop voor een duurzame en vooral slimme mobiliteit. Daarom passen we het STOP-principe consequent toe: 

  • Eerst Stappen en Trappen: we geven voorrang aan duurzame weggebruikers. Via aangename voet- en fietspaden nodigen we inwoners uit hun verplaatsingen te voet of met de fiets af te leggen.
  • En we pleiten bij Vlaanderen voor een beter Openbaar vervoer. Maar natuurlijk zorgen we ook voor een veilige en slimme weginrichting voor Personenwagens.


In een groene omgeving

We maken van Nazareth-Eke een schone gemeente. Te land, te water en in de lucht. 

Daarom maken we 

  • Nazareth-Eke afvalarm: afval zoveel mogelijk voorkomen, sorteren op de juiste plaats en streng optreden tegen zwerfvuil.
  • Zuiver water in Nazareth-Eke: we ontharden de bodem en verhogen de zuiveringsgraad van onze rioolzuiveringsinstallatie.
  • Nazareth-Eke CO2-neutraal tegen 2042. Een haalbaar en tegelijk ambitieus streefdoel 💪

Met samenwerking en inspraak

Als Groen Nazareth-Eke vinden we het héél belangrijk dat al onze inwoners een échte stem hebben in hun bestuur. Dat je als inwoner van Nazareth-Eke meer te zeggen hebt dan die ene stem die je om de 6 jaar geeft. 

Daarom willen we iedereen betrekken bij het bestuur en beleid van onze gemeente. Samen met jullie transformeren we Nazareth-Eke tot een positieve en groenere gemeente!

Waar mensen mekaar ontmoeten

Het gaat niet over wij en zij. Het gaat over ons. We prikkelen jou tot ontmoeting en verbinding. 

En ontmoeting ontstaat pas als er ruimte voor is. Daarom dragen wij hier graag aan bij. Met het gemeentebestuur zorgen we voor de gepaste infrastructuur, creëren we nieuwe en informele plekken voor ontmoeting en verminderen fysieke, sociale, financiële en culturele drempels. 

En nog belangrijker: we geven initiatieven en evenementen van inwoners en verenigingen graag alle ruimte en zoveel mogelijk steun.