Ruimte voor Nazareth-Eke

18 December 2017

Ruimte voor Nazareth-Eke

Open ruimte is van levensbelang voor onze gemeente én haar inwoners. Die open ruimte bewaren en beschermen is één van onze speerpunten voor de komende bestuursperiode.

Daarom werken we aan volgende maatregelen: 

  1. Leefbare buitengebieden met een groenblauw netwerk
  2. We creëren toegankelijke groene ruimtes voor rust en ontspanning
  3. We werken aan dynamische dorpskernen die we kwaliteitsvol verdichten. Rekening houdend met het bestaande weefsel, landschap én de levenskwaliteit.