Willem Deleu in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst

11 Oktober 2020

Willem Deleu in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst

Sinds september zetelt Willem Deleu in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst in Nazareth.

Sinds september zetelt Willem Deleu in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst in Nazareth. Daar worden de individuele dossiers behandeld van OCMW steun voor mensen die het moeilijk hebben. Willem komt in de plaats van Walter Leenders, die verhuisde naar de gemeenteraad. Daarmee hebben we als fractie Sp.a – Groen opnieuw toppers op elk bestuursniveau. Willem is schilder en gewezen opvoeder/begeleider. Hij heeft heel veel ervaring in sociaal werk met onder meer het begeleiden van mensen die aansluiting zoeken met de arbeidsmarkt. Willem stond mee aan de wieg van Groen Nazareth. Hij is een bedachtzaam man met een hele fijne humor. Verbondenheid en menselijke waardigheid zijn waarden die hij heel belangrijk vindt.