Waar mensen mekaar ontmoeten

30 Juni 2016

Waar mensen mekaar ontmoeten

Het gaat niet over wij en zij. Het gaat over ons. We prikkelen jou tot ontmoeting en verbinding. 

En ontmoeting ontstaat pas als er ruimte voor is. Daarom dragen wij hier graag aan bij. Met het gemeentebestuur zorgen we voor de gepaste infrastructuur, creëren we nieuwe en informele plekken voor ontmoeting en verminderen fysieke, sociale, financiële en culturele drempels. 

En nog belangrijker: we geven initiatieven en evenementen van inwoners en verenigingen graag alle ruimte en zoveel mogelijk steun.