Ons meerjarenplan 2020-2025 is vlinderlicht en beresterk

16 Februari 2020

Ons meerjarenplan 2020-2025 is vlinderlicht en beresterk

In december aanvaarde de gemeenteraad het meerjarenplan 2020-2025. Daarin staan de beleidskeuzes van het gemeentebestuur voor de lopende bestuursperiode.

Het 'Vlinderplan' is opgebouwd rond 5 domeinen:

- Ruimte
- Duurzame mobiliteit
- Schone omgeving
- Prikkelen tot verbinding en ontmoeting
- Als bestuur inspireren door ook zelf het voorbeeld te geven.

De vlinder slaat zijn vleugels uit

Wanneer je Nazareth op de kaart bekijkt, kan je met een beetje verbeelding de vorm van een vlinder zien. Het lijf is de bebouwde kom, de vleugels worden gevormd door de buitengebieden. Hiermee is het beeld ook direct duidelijk. Vlinders spreken ons aan door hun schoonheid en hun eenvoud. Vlinderlicht als ze zijn, zijn vlinders ook beresterk. Sommige soorten vliegen duizenden kilometers ver, andere blijven lokaal. Maar allemaal staan ze mee in voor de bestuiving van planten en allemaal wekken ze onze verwondering op.

Vlinders staan ook symbool voor ecologie en duurzaamheid. De keuze voor duurzaamheid en ecologie loopt als een groene draad doorheen de beleidsplanning. Of het gaat over ruimtelijke ordening, economie, mobiliteit of samenleven: we houden telkens rekening met de duurzame ontwikkelingdoelstellingen (SDG) van de Verenigde Naties. We kijken er naar uit om dit beleidsplan samen met alle inwoners, politieke fracties, ondernemers, landbouwers en verenigingen vorm te geven.